Nasza firma specjalizuje się w wykonawstwie wszelkiego rodzaju instalacji, sieci sanitarnych i technologicznych.

Oferujemy wykonawstwo w zakresie:

  • instalacji technologicznych: stacje uzdatniania wody, pompownie
  • instalacji przemysłowych
  • sprężonego powietrza
  • kotłowni, wymiennikowni, węzłów cieplnych
  • instalacji chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji
  • instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: wod-kan, c.o., gaz
  • instalacji specjalistycznych z materiałów nierdzewnych